ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ร่วมพิธีรดน้ำศพ และฟังสวดพระอภิธรรม

วันที่ 22 ก.ย. 64 พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ร่วมพิธีรดน้ำศพ และฟังสวดพระอภิธรรม

จ.ส.อ. ศศิพงษ์ สุริยะพันธุ์ สามีของ นางน้ำทิพย์ สุริยะพันธุ์ กำลังพล แผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ.