ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้มอบปลากระป๋อง ให้กับกำลังพลกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

วันที่ 27 ก.ย. 64 พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้มอบปลากระป๋อง ให้กับกำลังพลกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

คนละ 1 แพ็ค (10 กระป๋อง) รวม 280 ชุด  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและลดภาระค่าใช้จ่าย