ข่าวสารและกิจกรรม

จก.สก.ทบ. เป็นประธาน การทอดกฐินสามัคคี กรมสวัสดิการทหารบก ประจำปี 2564

พล.ต. เฟื่องวิทย์  เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธาน การทอดกฐินสามัคคี กรมสวัสดิการทหารบก ประจำปี 2564

ณ วัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อ 29 ต.ค. 64