ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพบก ประจำปี 2564

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพบก ประจำปี 2564

ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อ 31 ต.ค. 64