ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ.(2) กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยม กฌป.สก.ทบ.

วันที่  9 พ.ย. 64 เวลา 1330 พ.อ. วรการ  ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(2) กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยม กฌป.สก.ทบ.

และ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบภายใน สก.ทบ. โดยมี พ.อ. เชฏฐ  กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ.

พร้อมด้วยนายทหาร กฌป.สก.ทบ.ให้การต้อนรับ