ข่าวสารและกิจกรรม

รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ.ให้กับ เจ้าหน้าที่ฌาปนสถาน ทบ.

วันที่ 15 ธ.ค. 64 พ.อ. สนธยา แก้วกูล รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ.

ให้กับ นายวชิระ ผึ้งทัศน์ เจ้าหน้าที่ฌาปนสถาน ทบ. กรณีบิดาเสียชีวิต