ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับลังพล

วันที่ 21 ธ.ค.64 กฌป.สก.ทบ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับลังพล สก.ทบ. ณ บริเวณริมเส้นทางรถไฟหน้า บก.สก.ทบ.