ข่าวสารและกิจกรรม

กำลังพล กฌป.สก.ทบ. เข้าร่วมพิธีมอบเงินสวัสดิการ มอบถุงของขวัญและรับฟังโอวาท

วันที่ 22 ธ.ค. 64 เวลา 1330 กำลังพล กฌป.สก.ทบ. เข้าร่วมพิธีมอบเงินสวัสดิการ มอบถุงของขวัญและรับฟังโอวาท

จาก พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ VTC ณ ห้องอัมพรพิสิฏฐ์ กฌป.สก.ทบ.