ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ.(2) ได้เข้ากราบขอพรปีใหม่และถวายสังฆทาน

วันที่ 27 ธ.ค.64 เวลา 0830 พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(2) ได้เข้ากราบขอพรปีใหม่และถวายสังฆทาน พระราชกิตติมงคล

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ฝ่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ณ วัดโสมมนัสวิหาร  และตรวจพื้นที่และให้การแนะนำการปรับปรุงศาลาราย 

การปรับพื้นรอบข้าง และการเก็บรายละเอียดต่างๆ