ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เข้ากราบนมัสการ พระธรรมเมธาจารย์

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เข้ากราบนมัสการ พระธรรมเมธาจารย์

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร เนื่องในวาระ อายุวัฒนมงคล 94 พรรษา 73 เมื่อวันพุธ ที่ 12 ม.ค. 65 ณ วัดโกเมศรัตนาราม จ.ปทุมธานี