ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.นำกำลังพลร่วมกันทำความสะอาด big cleaning

วันที่ 19 ม.ค.65 เวลา 0840 กฌป.สก.ทบ.นำกำลังพลร่วมกันทำความสะอาด big cleaning บริเวณด้านหน้า ถนนทางเข้า, ลานจอดรถ, หน้าอาคาร 1 และ อาคาร 2 กฌป.สก.ทบ.