ข่าวสารและกิจกรรม

!!!!! เริ่ม 1 มิ.ย. 65 !!!!!การจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ "จะจ่ายไปยังผู้รับเงินโดยตรง" ไม่ผ่านหน่วยต้นสังกัด