ข่าวสารและกิจกรรม

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 8 พ.ค.65 พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง อรุณี ปริวัติธรรม ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร