ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ.(2) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับข้าราชการกลาโหม

19 พ.ค. 65 พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(2) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับข้าราชการกลาโหม

ณ ห้อง 402 รร.รด.ศศท. เวลา 0900-1600 โดย กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก จัดชุดบริการเคลื่อนที่รับสมัครและคืนสภาพสมาชิกด้วย