ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะจาก ธ.กรุงไทย

19 พ.ค. 65 พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะจาก ธ.กรุงไทย

เพื่อประสานการปฏิบัติงานการบริหารงานสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ และการประชาสัมพันธ์งานด้านฌาปนสถาน ทบ.