ข่าวสารและกิจกรรม

ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร สนับสนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในการพระราชทานเพลิงศพผู้ที่อุทิศร่างกาย

ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร สนับสนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในการพระราชทานเพลิงศพ

ผู้ที่อุทิศร่างกาย (อาจารย์ใหญ่) เพื่อการศึกษาประจำปี 2564 จำนวน 22 ร่าง วันที่ 25 พ.ค. 65