ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้จัดพื้นที่ให้กำลังพลนำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้จัดพื้นที่ให้กำลังพลนำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 เวลา 0700 - 0900 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กฌป.สก.ทบ.