ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.ผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าพิธีมุทิตาและถวายทุนอุปถัมภ์ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม

วันที่ 9 ก.ค. 65 เวลา 1300 พ.อ. เชฎฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ.ผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าพิธีมุทิตาและถวายทุนอุปถัมภ์ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม

โดยมี สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธาน แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก