ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายประสาน ชาญจรูญ สามี นางพิศมัย ชาญจรูญ พนักงาน กฌป.สก.ทบ.

วันที่ 10 ก.ค. 65 พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายประสาน ชาญจรูญ สามี นางพิศมัย ชาญจรูญ

พนักงาน กฌป.สก.ทบ. พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้กับกำลังพล ณฌาปนสถาน ทบ.วัดโสมนัสวิหาร