ข่าวสารและกิจกรรม

จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

(พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน) ณ วัดโสมนัสวรวิหาร เมื่อ 27 ก.ค. 65