ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองทัพบก ประจำปี 2565

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองทัพบก ประจำปี 2565

ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีพระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐิตายุโก) เป็นเจ้าอาวาส

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม และโรงเรียนพระปริยัติธรรม

จัดชุดแพทย์ ตรวจสุขภาพ ประชาชน หมอฝังเข็ม ทำฟัน แจกแว่นสายตา และบริการตัดผมฟรี เมื่อ 2 มิ.ย.65