ข่าวสารและกิจกรรม

รอง เสธ.ทบ. (1) ได้เข้าตรวจเยี่ยม กฌป.สก.ทบ. เพื่อตรวจสอบความชำรุดของห้องประชุม

พล.ท. สุธี กอรี รอง เสธ.ทบ. (1) ได้เข้าตรวจเยี่ยม กฌป.สก.ทบ. เพื่อตรวจสอบความชำรุดของห้องประชุม กฌป.สก.ทบ. อาคาร 2 ชั้น 3

โดยมี พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ รอง จก.สก.ทบ. (2) ให้การต้อนรับ เมื่อ 1 ธ.ค. 65