ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก นำกำลังพลกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พันเอก เชฏฐ กิจวัฒนา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก นำกำลังพลกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ศาลาอัมพรพิสิฏฐ์ ฌาปนสถาน กองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ 3 มกราคม 2566