ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานงานสวดพระอภิธรรมศพ

 วันที่ 13 ก.พ. 66 เวลา 1900 พันเอก เชฏฐ  กิจวัฒนา ผู้อำนวยการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานงานสวดพระอภิธรรมศพ

นางปลิว  สำรวญหันต์ มารดาของ นายสุริยา  สำรวญหันต์ พนักงานฌาปนสถานกองทัพบก (วัดโสมนัสวิหาร) ณ บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ 3 ตำบลบางระกำ

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้กับกำลังพลและครอบครัว