ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก และนายทหารกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ให้การต้อนรับคณะหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ประจำปี 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 1100 -1200 พันเอก เชฏฐ กิจวัฒนา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

และนายทหารกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ให้การต้อนรับคณะหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ประจำปี 2566

(ระดับนายทหารสัญญาบัตร) ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก และกิจการฌาปนสถาน กองทัพบก