ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.ให้การต้อนรับคณะหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ประจำปี 2566

พันเอกหญิง ณัฐปรียา ชัยยัง ประจำกรมสวัสดิการทหารบก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกสมาชิกฯ เป็นผู้แทน พันเอก เชฏฐ กิจวัฒนา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

ให้การต้อนรับคณะหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ประจำปี 2566 (ระดับนายทหารประทวน) ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก และกิจการฌาปนสถาน

กองทัพบก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 1100-1200