ข่าวสารและกิจกรรม

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกองทัพบก ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกองทัพบก ประจำปี 2566 พร้อมด้วย พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และผู้บังคับบัญชาร่วมพิธี เพื่อหารายได้ในการทำนุบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานและศาสนสถาน ณ วัดโสมนัสวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. และได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดโสมนัส และอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดให้แก่ประชาชนชุมชนวัดโสมนัส