ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ(อุทกภัย) ให้กับกำลังพล กฌป.สก.ทบ.

วันที่ 28 มี.ค.66 เวลา 1030 พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ(อุทกภัย)

ให้กับกำลังพล กฌป.สก.ทบ. จำนวน 5 ราย ณ บริเวณหน้าห้องรับรอง 2 อาคาร 1 กฌป.สก.ทบ.