ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินกองทุนสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณี บิดา มารดากำลังพล กฌป.สก.ทบ.ถึงแก่กรรม และเข้ารับการักษาพยาบาล

วันที่ 28 มี.ค.66 เวลา 1530 พ.อ.เชฏฐ  กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินกองทุนสงเคราะห์ สก.ทบ.

ช่วยเหลือกรณี บิดา มารดากำลังพล กฌป.สก.ทบ.ถึงแก่กรรม และเข้ารับการักษาพยาบาล จำนวน 5 ราย ณ ห้อง ผอ.กฌป.สก.ทบ.