ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ กรณีบิดาเสียชีวิต

วันที่ 25 พ.ค.66 เวลา 1500 พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ กรณีบิดาเสียชีวิต

ให้กับ น.ส.สุวรรณดี สิงหเดช พนักงานการเงินและบัญชีชั้น 2 กฌป.สก.ทบ. ณ ห้อง ผอ.กฌป.สก.ทบ.