ข่าวสารและกิจกรรม

กำลังพล กฌป.สก.ทบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ณ บริเวณพื้นที่ริมเส้นทางรถไฟ

กำลังพล กฌป.สก.ทบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ณ บริเวณพื้นที่ริมเส้นทางรถไฟหน้า บก.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 เวลา 0945