ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.ได้นำกำลังพล กฌป.สก.ทบ. ร่วมกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ร่วมกับโรงเรียนวัดโสมนัส

วันที่ 26 ก.ค.66 เวลา 0800 พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ.ได้นำกำลังพล กฌป.สก.ทบ. ร่วมกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ร่วมกับโรงเรียนวัดโสมนัส ประจำปี 2566