ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีส่งมอบหน้าที่ จก.สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล ส่งมอบหน้าที่ จก.สก.ทบ. (ท่านเก่า) ให้กับ พล.ต. มงคล บุตรดาวงษ์ จก.สก.ทบ. (ท่านใหม่)

เนื่องในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.สก.ทบ. ณ บก.สก.ทบ. โดยมีข้าราชการและกำลังพลของ กฌป.สก.ทบ. เข้าร่วมพิธี เมื่อ 2 ต.ค. 66