ข่าวสารและกิจกรรม

จก.สก.ทบ. พบปะ และให้โอวาทกำลังพล สก.ทบ. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

พล.ต. มงคล บุตรดาวงษ์ จก.สก.ทบ. พบปะ และให้โอวาทกำลังพล สก.ทบ. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง จก.สก.ทบ. ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ 2 ต.ค. 66