บริการต่างๆของหน่วยงาน

บริการต่างๆของหน่วยงาน

แผนกพิธี กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบ การดำเนินกิจการฌาปนสถาน กองทัพบก ทั้ง ๓ แห่ง มีหน้าที่ ให้บริการเป็นที่ปรึกษา แนะนำและบริการที่เกี่ยวกับการจัดการศพทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับศพ - ส่งศพ สวดพระอภิธรรม การฌาปนกิจศพ เก็บศพ เก็บอัฐิแปรธาตุ และทำบุญ รวมทั้งอำนวยการประสานงาน ติดต่อขอเพลิงหลวงและหีบเพลิง ให้กับผู้มีสิทธิได้รับ

  • ๑. ให้บริการรับแจ้งการขอใช้ฌาปนสถาน ทบ. ทุกแห่ง ตั่งแต่ ๐๘๐๐ - ๑๙๐๐ ของทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ๒. ให้บริการรับศพ - ส่งศพ ทุกวัน (เฉพาะในเขต กรุงเทพมหานคร)
  • ๓. ให้บริการจัดการศพแบบครบวงจร ตั้งแต่ ฉีดยา รดน้ำ สวดพระอภิธรรม เก็บศพฌาปนกิจศพ เก็บอัฐิ แปรธาตุ ลอยอังคาร
  • ๔. ให้บริการสิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีศพ เช่าหีบศพ เครื่องไทยธรรม อาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้ใช้บริการในราคาถูก และเป็นธรรม
  • ๕. ให้บริการรับจัดดอกไม้ประดับหีบศพ ประดับเมรุ พวงหรีด พวงมาลา แจกันประดับ ในราคาถูก รูปแบบสวยงาม คุณภาพได้มาตรฐาน
  • ๖. อำนวยการประสานงานติดต่อขอพระราชทานเพลิงและหีบเพลิงให้กับศพ ข้าราชการกองทัพบกที่ได้รับสิทธิ์ตามระเบียบสำนักพระราชวัง