การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 มทบ.11 30 ส.ค. 2566
112 รร.สธ.ทบ. 30 ส.ค. 2566
113 สพ.ทบ. 30 ส.ค. 2566
114 สวพ.ทบ. 30 ส.ค. 2566
115 สธน.ทบ. 30 ส.ค. 2566
116 รวท.อท.ศอพท. 29 ส.ค. 2566
117 ศพก.ทบ.รามอินทรา 29 ส.ค. 2566
118 สป. 29 ส.ค. 2566
119 สร. 29 ส.ค. 2566
120 อท.ศอพท. 29 ส.ค. 2566