แผนที่ตั้งโดยสังเขป

ฌาปนสถาน ทบ. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 6 ถ.วัชรพล (ซอย 55 ถนนรามอินทรา) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2519-8383.